Ремедиум Вет

5 дена после стерилизација

Веднаш после стерилизација и за 5 дена после тоа.

Стерилизација направена со мал рез зараснува одлично.

Со мал рез до побрзо зараснување и опоравување.

                                                                               

Резот после 5 дена од стерилизацијата, за кокј се грижеа сопствениците во домашни услови.