Ремедиум Вет

Најважно од се е а се изврши рана стерилизација

Најважно од се е да се изврши рана стерилизација пред појавата на првиот циклус, со тоа може да се помогне да се елиминираат покасно многу несакани проблеми или заболувања, како што се уринарни инфекции и тумори на млечната жлезда, инфекции на репродуктивни органи, лажна гравидност, продолжен и зачестен циклус…

 

Пред секоја интервенција му се воочува на сопственикот каков ќе биде текот на интервенцијата и кои се неговите обврски во пост опреативниот период.