Во првите две недели на кучињата очите и ушите им се затворени. После тоа го откриваат светот околу нив. Во овој документарец се објаснува како тие гледаат, слушаат и реагираат на надворешните дразби.