Кучињата многу се потпираат на чувството за мирис за да најдат храна, потенцијални опасности и пријатели.

Нивните носеви се градени така што мирисот може да остане во нивниот нос додека воздухот може да се движи внатре и надвор од нивните бели дробови истовремено, што значи дека можат слободно да дишат и да го обработуваат мирисот!